सामाजिक सवाल

सुर्खेतको सिम्तामा विपन्न परिवालाई विपन्नता प्रमाण पत्र वितरण

सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाको आयोजनामा विपन्नता स्तरिकरणको प्रमाण पत्र समाहारो कार्यक्रममा आज १८ जना विपिन्न परिवारलाइृ प्रमाण पत्र प्रदान गरिएको छ । सिम्ता गाउँपालीकाको ९ वटै वडाका प्रत्येक वडाबाट २ जनालाई नमुनाका विपिन्नता प्रमाण पत्र प्रदान गरिएको छ । गाउँपालीकाको ९ वटै वडामा ५ हजार ५ सय ९५ मा घरधुरी रहेको भने उक्त क्षेत्रको ३१ हजार ३ सय १३ जनसंख्याको १ सय २३ घरधुरीलाई अति विपन्नमा राखिएको छ । सिम्ता गाउँपालीकाको जनसंख्या,जात,पेसा,आर्थिक [...]
1 2 3 80