कम्पुटर चलाउदाँ जानै पर्ने Shortcut key के के हुन् ?

काठमाडौं | कम्प्युटरमा सर्वसाधारणको पहुँच निक्कै बढेको छ। कम्प्युटर चलाउन विज्ञ हुनुपर्छ भन्ने छैन, चलाउँदै जाँदा सिक्ने कुरा धेरै छन्। केही ससाना कुरामा म…

गायिका भिमा पुन यतिबेला चर्चामा

गायिका भिमा पुन यतिबेला चर्चामा

वृद्ध दम्पतीलाई घरभित्र थुनेर आगजनी

वृद्ध दम्पतीलाई घरभित्र थुनेर आगजनी

ओलीको चेतावनी प्रधानमन्त्री दाहाललाई

ओलीको चेतावनी प्रधानमन्त्री दाहाललाई

ज्वाला सन्देश साप्ताहिक पत्रिका ४३ औं अंक असार २६ गते

ज्वाला सन्देश साप्ताहिक पत्रिका ४३ औं अंक असार २६ गते

ज्वाला सन्देश साप्ताहिक पत्रिका ३५ औं अंक जेठ २ गते वजारमा

ज्वाला सन्देश साप्ताहिक पत्रिका ३५ औं अंक जेठ २ गते वजारमा

ज्वाला सन्देश साप्ताहिक पत्रिका ३४ औं अंक वैशाख २६ गते वजारमा

ज्वाला सन्देश साप्ताहिक पत्रिका ३४ औं अंक वैशाख २६ गते वजारमा

ज्वाला सन्देश साप्ताहिक पत्रिका ३३ औं अंक वैशाख १९ गते

ज्वाला सन्देश साप्ताहिक पत्रिका ३३ औं अंक वैशाख १९ गते

ज्वाला सन्देश साप्ताहिक पत्रिका ३२ औं अंक वैशाख १२ गते

ज्वाला सन्देश साप्ताहिक पत्रिका ३२ औं अंक वैशाख १२ गते

ज्वाला सन्देश साप्ताहिक वैशाख ५ गते ३१ औं अंक वजारमा

ज्वाला सन्देश साप्ताहिक वैशाख ५ गते ३१ औं अंक वजारमा

ज्वाला सन्देश साप्ताहिक चैत्र २८ गते ३० औं अंक वजार

ज्वाला सन्देश साप्ताहिक चैत्र २८ गते ३० औं अंक वजार

ज्वाला सन्देश साप्ताहिक पत्रिका २९ औं चैत्र २१ गते अंक वजार

ज्वाला सन्देश साप्ताहिक पत्रिका २९ औं चैत्र २१ गते अंक वजार

ज्वाला सन्देश साप्ताहिक पत्रिका २८ औं चैत्र १४ गते अंक वजार

ज्वाला सन्देश साप्ताहिक पत्रिका २८ औं चैत्र १४ गते अंक वजार

ज्वाला सन्देश साप्ताहिक पत्रिका २७ औं अंक चैत्र ७

ज्वाला सन्देश साप्ताहिक पत्रिका २७ औं अंक चैत्र ७

ज्वाला सन्देश साप्ताहिक पत्रिका २६ औं अंक फागुन ३० गते

ज्वाला सन्देश साप्ताहिक पत्रिका २६ औं अंक फागुन ३० गते

ज्वाला सन्देश साप्ताहिक पत्रिका २५ औं अंक फागुन २३ गते

ज्वाला सन्देश साप्ताहिक पत्रिका २५ औं अंक फागुन २३ गते

ज्वाला सन्देश साप्ताहिक पत्रिका २४ औं अंक २०७२ फागुन १५ गते वजारमा

ज्वाला सन्देश साप्ताहिक पत्रिका २४ औं अंक २०७२ फागुन १५ गते वजारमा

ज्वाला सन्देश साप्ताहिक पत्रिका २३ औं अंक फागुन ९ गते

ज्वाला सन्देश साप्ताहिक पत्रिका २३ औं अंक फागुन ९ गते

ज्वाला सन्देश साप्ताहिक पत्रिका २२ औं अंक फागुन २ गते

ज्वाला सन्देश साप्ताहिक पत्रिका २२ औं अंक फागुन २ गते

ज्वाला सन्देश साप्ताहिक पत्रिका २० औं अंक माघ २४ गते

ज्वाला सन्देश साप्ताहिक पत्रिका २० औं अंक माघ २४ गते

ज्वाला सन्देश साप्ताहिक पत्रिका २० औं अंक माघ १७ गते

ज्वाला सन्देश साप्ताहिक पत्रिका २० औं अंक माघ १७ गते