पुजामा आमाछोरी

पुजामा आमाछोरी

पुजामा आमाछोरी ः दैेलेख सदरमुकामस्थित एक घरको आँगनमा लक्ष्मीपुजा गर्दै आमाछोरी
पुजामा आमाछोरी ः दैेलेख सदरमुकामस्थित एक घरको आँगनमा लक्ष्मीपुजा गर्दै आमाछोरी

प्रतिक्रिया