वाल हिंसाको नमुना ः २०६२ साउन २१ गते जन्मेको नौ बर्षे हिक्मत बादिलाई हातखुट्टा बाँधी सिस्नोले शरीरभरी लगाई पल्टाईएको अवस्था

वाल हिंसाको नमुना ः २०६२ साउन २१ गते जन्मेको  नौ  बर्षे  हिक्मत बादिलाई  हातखुट्टा  बाँधी  सिस्नोले शरीरभरी लगाई पल्टाईएको  अवस्था

प्रतिक्रिया