म को हुँ ?(कविता)

 म को हुँ ?(कविता)

म त फोहोर मान्छे हुँ !
तिमी कोहौ ? थाह छैन मलाई ।।
म त बातावरण प्रदुषण गर्ने मान्छे हुँ ।
तिमी बातावरणलाई कस्ता बनाउँछौँ थाहा छैन मलाई
म त तिमीहरुलाई रोग ल्याइदिने मान्छे हुँ
तिमीहरु त्यो रोगसँग कसरी लड्छौ थाह छैन मलाई
म त फोहोर मान्छे हुँ ।
तिमी को हौ थाहा छैन मलाई ।

आउँदै छु म अब तिम्रो गाउँघरमै ।
सचेत हुन भन्दै छु, फेरी सुनेन नभन्नुृु है ।।
मलाई त फोहोरको खाडी नै मन पर्छ ।
तिमीहरुको जीवन थाहा छैन
मेरो जीवन त फोहोरमै टर्छ ।।
सचेत हौँ भनेको छु सचेत ननभए फोहोर र रोगले भर्नेछु ।
रोक्न सक्छौ त रोक मलाई, हात खडा गर्ने छु ।
तिमी को हौ थाहा छैन मलाई ।
म फोहोर हो मार्नेछु सबैलाई !

 

प्रतिक्रिया